Kerstins Smånallar är en pedagogisk omsorg/familjedaghem med utökad barngrupp och plats för 10 barn i åldrarna 1-5år. Verksamheten bedrivs i undervåningen i en villa med egen ingång och en härlig trädgård med lekyta för barnen. Här finns en stor hall med plats för alla kläder, toalett, lekrum och matrum. 

Vi som arbetar här heter Kerstin och Anna och när vi behöver så har vi egna timvikarier som känner barnen lika bra som oss.

Vår barngrupp är hälften så stor som på en förskola men större än hos ett vanligt familjedaghem. Blandade åldrar gör att vi blir som en familj där alla tar hänsyn till varandra. Vi har en lugnare miljö med lagom ljudnivå där alla kan få ta plats och få uppmärksamhet, vi hinner se och prata med varje enskilt barn varje dag. Ibland samarbetar vi med andra familjedaghem i planerade aktiviteter och utflykter och då får barnen träna på att vistas i större grupp. Vi kan också anpassa verksamheten efter de barn som finns här i gruppen och är flexibla och kan följa barnens intresse eller aktiviteter i vårt närområde som kommer upp. Vi arbetar efter förskolans läroplan och har planerade aktiviteter i olika ämnesområden varje dag.

Varje vecka har vi en dag med miniröris eller sagoyoga, en dag med skapande aktiviteter och sångsamling, en dag i skogen med natursamling, en dag i parken då vi ibland grillar, en dag med språksamling och matematiska aktiviteter slutligen fredagsdisco då vi dansar in helgen tillsammans. Utevistelse har vi varje dag. Vi arbetar också temainriktat och då följer temat de olika aktiviteterna.

Maten får vi levererad från vår cateringfirma, Sandborgen som levererar god och näringsriktig mat till oss varje dag när vi inte är på utflykt eller grillar i parken, detta gör att vi kan koncentrera oss helt på barnen. 

Vi rör oss mycket ute i närområdet och i naturen. Ibland gör vi lite längre utflykter till museum, 4H gårdar, olika parker och deltar i olika kulturella aktiviteter som dyker upp, teater och musikaler med mera. Vi följer också årets traditioner och firar barnens födelsedagar med kalas i gruppen.

Mindre barngrupp och mycket utevistelse gör att vi har mycket mindre infektionsrisk här hos oss. Vi har utevistelse varje dag året runt i alla väder.Vi har regelbundna personalmöten, planeringsdagar och även fortbildning av personal. Alla som arbetar här kan första hjälpen. 

För alla föräldrar har vi föräldramöten och utvecklingssamtal samt gemensamma aktiviteter med föräldrar och barn några gånger per år. För kommunikation med föräldrarna har vi en förskoleapp TYRA där du som förälder kan följa våra aktiviteter och komma i kontakt med oss. 

Välkomna!